Zdrowotne właściwości języków obcych

Zdrowotne właściwości języków obcych według LingoLabPorozumiewanie się przynajmniej jednym językiem obcym ma bardzo korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Związek między jednym a drugim nie wydaje się taki oczywisty, jednak ostatnie badania naukowców z York University w Toronto rozwiały wątpliwości – języki obce podnoszą sprawność umysłu i oddalają widmo wielu schorzeń, tj. Alzheimer.

Struktura i działanie mózgu to zagadnienia wyjątkowo złożone, o których wciąż musimy się wiele uczyć. Powoli dowiadujemy się więcej, gdyż postęp nauki oraz technologii sprzyja poszerzaniu wiedzy człowieka o nim samym. Owocem interesujących badań przeprowadzonych przez specjalistów z York University w Toronto jest opinia, która z pewnością ucieszy wszystkich uczących się języków obcych.

Ciekawostki od LingoLab.pl
  • Dla ok. 375 milionów ludzi na Ziemi angielski jest pierwszym językiem,
  • Angielski jest trzecim językiem świata: po chińskim oraz hiszpańskim,
  • Szacuje się, że j. angielski zna od 470 mln do 1,5 mld osób,
  • Język angielski stanowi 29,5% ruchu w Internecie (dla porównania, chiński zaledwie 14,3%),
  • Niemowlaki mogą być dwujęzyczne – rozróżniają dźwięki w różnych językach. Maluchy oswojone z dwoma językami szybciej dostosowują się do nieoczekiwanych zmian podczas zabawy niż dzieci władające tylko jednym językiem.

Multijęzykowcy zdrowsi?
Pozytywy wynikające ze znajomości języków obcych są powszechnie znane: wzrost atrakcyjności na rynku pracy, komfort w trakcie zagranicznych podróży, samorealizacja. Okazuje się jednak, że na tym nie koniec, lecz w celu lepszego zrozumienia natury zdrowotnych właściwości języków obcych warto przyjrzeć się chwilę mechanizmom działania ludzkiego umysłu. Na wypowiadane słowo nasz mózg dokonuje selekcji, przyporządkowując je do odpowiedniego, znanego nam języka. W ten sposób, mózg porusza się między jednym system językowym a drugim, co umożliwia poprawną reakcję. Proces ten określa się jako przełączanie funkcji poznawczych i zachodzi w korze przedczołowej mózgu.

,,Nauka języków obcych już od najmłodszych lat sprawia, że dzieciom łatwiej przychodzi rozwijanie nowych umiejętności, chętniej podejmują nowe wyzwania” – komentuje Magdalena Szajnóg ze szkoły LingoLab.pl. - ,,Elastyczność i wszechstronność to cechy szczególnie pożądane w dorosłym życiu, warto pamiętać także o tych zaletach nauki języków obcych.”


Badania naukowców
Badanie przeprowadzone przez specjalistów z York University w Toronto wykazały, że u poliglotów demencja występuje około 5 lat później niż wśród osób, które znają wyłącznie język ojczysty. Skąd takie wnioski? Sformułowano je na podstawie analizy 450 osób cierpiących na chorobę Alzheimera. W grupie poddanej badaniu, 250 pacjentów posługiwało się dwoma językami – okazało się, że wystąpienie schorzenia nastąpiło u nich zdecydowanie później niż u pozostałych. Pierwszym objawom demencji towarzyszy odkładanie się blaszek amyloidowych ograniczających sprawność mózgu. Mimo to, umysł nawykły do częstego przełączania fukncji poznawczych może dobrze pracować dłużej niż taki, którego elastyczność nie była regularnie ćwiczona.    
System kontroli poznawczej umożliwia nam kompleksowe myślenie, natomiast częste angażowanie go w wielojęzykową komunikację pozwala utrzymać mózg w formie. Ellen Bialystok, psycholog z York University w Toronto, podkreśla szczególne znaczenie systemu kontroli poznawczej: ,,To najważniejsza część naszego umysłu. Kieruje naszą uwagą i jest podstawą unikalności ludzkiego myślenia.”

Badaniem zdrowotnych właściwości języków obcych zajął się również zespół dr Magali Perquin z Publicznego Centrum Badań nad Zdrowiem w Luksemburgu. W ocenie tamtejszych specjalistów, posługiwanie się więcej niż dwoma językami działa ochronnie na pamięć seniorów.
,,Osoby dwujęzyczne częściej się nim posługują, gdyż dzięki jego pomocy nie dochodzi w ich głowie do mieszania się języków. A to jak widać pozytywnie wpływa na funkcje poznawcze. Znajomość co najmniej czterech języków aż pięciokrotnie zmniejsza ryzyko pojawienia się problemów z pamięcią” – informuje dr Magali Perquin.

Nauka języków dla zapracowanych
Na naukę języków obcych, szczególnie języka angielskiego, decyduje się coraz więcej ludzi. Co ciekawe, dotyczy to nie tylko dzieci i młodzieży, ale również dorosłych, a nawet starszych osób zdeterminowanych by się rozwijać. Analizy dotyczące wpływu posługiwania się kilkoma językami na zdrowie niewątpliwie stanowią dla nich krzepiącą wiadomość. Niestety, starsi często są zmuszeni zrezygnować z dalszego kształcenia z powodu nadmiaru obowiązków. Z tego powodu, warto przyjrzeć się internetowym szkołom językowym, których oferta okazuje się najbardziej atrakcyjna dla tych, którzy muszą godzić wiele obowiązków.

,,Nauka w czasie rzeczywistym przez Internet jest skuteczna i wygodna. Staramy się wsłuchiwać w preferencje każdego klienta, dostosowujemy się do jego indywidualnych potrzeb, np. oferując kursy o bardzo późnych godzinach” – komentuje Magdalena Szajnóg, przedstawiciel szkoły LingoLab.pl.