St. Valentine's Day

Walentynki, Dzień Zakochanych, po angielsku St. Valentine's Day

 Walentynki, Dzień Zakochanych, po angielsku St. Valentine`s Day  to tradycyjne święto, w które wszyscy zakochani celebrują swoją miłość i zapewniają siebie nawzajem o swoim gorącym uczuciu. Zgodnie z tradycją panującą w wielu krajach Europy, w ten szczególny dzień osoby zakochane wysyłają swoim wybrankom anonimowe kartki walentynkowe zwane Valentine`s cards.

Subskrybuje zawartość