typy uczniów

Jakim jesteś typem ucznia ?

Sposób prezentowania informacji ma wpływ na to ile z nich zapamiętamy. Każdy człowiek odbiera informacje wykorzystując te same zmysły. Najczęściej jeden ze zmysłów jest dominujący, oznacza to że przy pomocy tego zmysłu będziemy najłatwiej i najskuteczniej zapamiętywać wiadomości.

Poniższa tabelka pozwoli określić, który ze zmysłów jest dominujący w Twoim przypadku. Dzięki temu poznasz najlepszy dla Ciebie styl uczenia się języków obcych.

 Przeczytaj lewą kolumną a następnie znajdź w trzech pozostałych kolumnach po prawej stronie odpowiedzi najbardziej pasujące do Ciebie. Twoje odpowiedzi mogą znajdować się w kilku kolumnach ale jedna 

Subskrybuje zawartość